D E   U I T L O P E R - T h u i s   i n   U i t g a a n

A A N L E V E R I N G S V O O R W A A R D E N
A G E N D A V E R M E L D I N G E N :________________________________________

Kopij sturen naar; info.uitloper@gmail.com

De Uitloper plaatst alleen korte agendaberichten die plaatshebben in de stad Utrecht.
Tekst graag alleen aanleveren in een Doc/Docx-document in Word.

Géén foto's/flyers/persberichten mailen. Deze worden niet geplaatst.

De deadline voor kopij is iedere zondag vóór verschijnen van het nieuwe nummer op donderdag.

Vermeldingen voor de rubrieken PODIA, VARIA en THEATER zijn gratis.
Vermeldingen voor de rubriek EXPOSITIES kosten E.6,00 per plaatsing. Bij opgave graag vermelden hoeveel keer de tekst geplaatst moet worden, en het faktuuradres. Wij faktureren 1 x per kwartaal.

Alleen relevante teksten voor deze rubrieken worden geplaatst. Informatie over cursussen, commerciële evenementen e.d. worden niet geplaatst. Hiervoor is er de mogelijkheid om in de Uitloper te adverteren.

De redactie behoudt het recht om teksten in te korten en/of niet te plaatsen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint